Als het spannend wordt

Het blog van deze week gaat over geboren worden met een keizersnede, de invloed van de couveuse op een kind en de effecten van een (veel) te vroege geboorte. Dit blog is de afsluiting van een vijfdelige blogserie over de invloed van conceptie, zwangerschap en geboorte op het gedrag van een kind.

Voor eerdere blogs uit deze serie verwijs ik naar de ingeleide bevalling en pijnbestrijding tijdens de bevalling, een tang-, vacuümverlossing, navelstreng om de nek en stuitligging, conceptie met behulp van IVF/ ICSI en ongewenst zijn en alleengeboren/ onopgemerkte tweeling.

Gedrag heeft een reden

Begrijp je je eigen gedrag of het gedrag van je kind niet? Word je soms overvallen door het gedrag van een ander en weet je niet goed hoe te reageren? Of merk je dat je kind onhandig gedrag vertoont? Dan is het goed om te weten dat gedrag te verklaren is vanuit de periode van conceptie, zwangerschap en geboorte. Deze periode is zeer bepalend voor iemands gedrag.

Ingrijpend

Niet elke zwangerschap verloopt probleemloos. Sommige zwangerschappen eindigen veel vroeger dan de geplande veertig weken. Andere zwangerschappen eindigen in een keizersnede. Gelukkig bestaat de mogelijkheid van een keizersnede: meestal is het bittere noodzaak voor de veiligheid van moeder of baby. Dat neemt niet weg dat een keizersnede zeer ingrijpend is voor een baby. Soms is het nodig dat een baby een poosje in de couveuse verblijft omdat hij nog niet op eigen kracht kan functioneren. Medisch is dit allemaal mogelijk maar het laat wel sporen na bij de baby.

Zoals iedere baby het wenst

Bij een natuurlijke, spontane geboorte initieert de baby zijn geboorte: er vindt een opbouw van weeën plaats, de baby werkt samen met zijn moeder toe naar zijn geboorte, de baby leert spierspanning en grenzen voelen en zet zich bij laatste stukje met zijn met beentjes af alvorens hij geboren wordt. Doorgaans is de omgeving zacht verlicht, zijn de omgevingsgeluiden gedempt en ondersteunt de man zijn vrouw tijdens de bevalling.

Keizersnede – de omgekeerde wereld

Bij een geplande keizersnede is er nog geen weeën activiteit. Kun je je voorstellen dat de baby zich overvallen voelt door de ingreep? Het initiatief om de bevalling te initiëren is hem ontnomen. Hij is gedesoriënteerd omdat hij ondersteboven uit zijn moeder getild wordt, er is geen samenwerking met zijn moeder. De energie blijft in zijn beentjes zitten. Hij voelt zich overspoeld door het felle licht van de operatielampen, de indringende geluiden van de bewakingsapparatuur en de stemmen van vele, vreemde mensen. Hij ervaart stress en angst en landt niet in zijn lijf. Bij een spoedkeizersnede heeft de baby meestal zijn bevalling zelf geïnitieerd, maar ook voor deze baby voelt een keizersnede als een overval, als een inbreuk op zijn geboorteproces.

Mama is weg!

De baby heeft grote behoefte aan zijn moeder: haar stem, haar geur, haar armen om zich heen. Door haar troostende aanwezigheid kan hij de indrukken van zijn geboorte verwerken. Maar na een keizersnede is moeder vaak ‘niet aanwezig’. Ze is nog onder narcose of ze wordt gehecht. Bij de baby raast de paniek door zijn lijf: eerst een heftige geboorte en nu is zijn moeder weg! Hij voelt zich afgewezen en in de steek gelaten door zijn moeder.

Algehele narcose

Als de keizersnede onder algehele narcose plaatsvindt, is de impact van de bevalling op de baby nog groter. De baby hoort dat de hartslag van zijn moeder vertraagt en raakt in paniek. Hij ‘beseft’ dat hij de bevalling alleen moet doen, hij kan niet op zijn moeder rekenen. De verbinding met haar is weg, hij wordt moederziel alleen geboren uit een lijf dat er niet is. Dat geeft veel stress en paniek.

Gedrag

Deze kinderen vinden het moeilijk om grenzen aan te geven en nemen weinig initiatief. Zij raken makkelijk gefrustreerd als zij onderbroken worden en ervaren hulp als manipulatie. Het zijn veelal zeer sensitieve kinderen die het ontbreekt aan focus en zelfvertrouwen. Vaak hebben zij last van luchtwegproblemen omdat zij de gang door het geboortekanaal niet hebben kunnen maken (daardoor wordt het vocht uit de longen gedrukt). Deze kinderen kunnen verslavingsgevoelig zijn want gedrogeerd worden was hun vroegste ervaring.

Couveuse

Verblijf in een couveuse is voor een baby bijzonder ingrijpend: hij wil bij mama zijn maar zij is er niet. De baby is in paniek: mama is weg! Een baby heeft geen besef van tijd dus ‘mama is even weg’ is voor hem hetzelfde als ‘mama is altijd weg’. De momenten op de dag dat mama zijn handje vasthoudt of dat hij tegen mama aan mag liggen, zijn de rustmomenten op de dag. Even veilig! Helaas ligt hij gedurende het grootste deel van het etmaal alleen in zijn glazen huisje. Hij voelt zich in de steek gelaten, op zichzelf aangewezen, angstig en afgewezen. Bovendien voelt hij de hele dag vreemde handen aan zijn lijf; voor een infuus, voor bloedafname, om een slangetje in zijn neus te doen. Hij ervaart aanraking als pijn.

Gedrag van couveusekinderen

De ervaring in de couveuse maakt dat deze kinderen wantrouwend en alert zijn. Zij hebben veel behoefte aan contact (dat is wat ze zo gemist hebben). Tegelijkertijd weren ze iemand af als deze te dichtbij komt, want hun ervaring is dat contact pijnlijk is. Aantrekken/ afstoten is een patroon. Ze voelen zich vaak eenzaam en door moeder afgewezen. Enerzijds wijzen zij moeder af, anderzijds hangen ze erg aan moeder. Een verwarrende situatie voor beiden. Deze kinderen zijn pleasers en hebben veel bevestiging nodig.

Veel te vroeg geboren

De meeste zwangerschappen duren 37-40 weken. Soms wordt een baby echter veel te vroeg geboren, zijn lichaampje kan nog niet zelfstandig functioneren. Hij verblijft wekenlang in een couveuse, niet zelden vecht hij daar voor zijn leven. Deze kinderen hebben veel medische zorg nodig: zij worden door vele handen aangeraakt en pijn gedaan. Er is een overdaad aan prikkels uit de omgeving: de bewakingsapparatuur zendt continu licht en geluid uit, veel verschillende mensen zorgen voor deze kwetsbare baby’s. Deze baby’s worden beademd, geïntubeerd, of gereanimeerd of verblijven op de intensive care. Dit zijn zeer heftige ervaringen voor baby’s die al hun energie nodig hebben om te overleven.

Tot welk gedrag leidt een veel te vroege geboorte?

Deze kinderen  zijn langdurig van hun moeder gescheiden. Daardoor zijn zij vaak angstig en voelen ze zich eenzaam en afgewezen. Dat kan leiden tot een moeizaam contact met hun moeder. Kinderen die gereanimeerd zijn, ervaren soms een beklemmend gevoel op de borst; de plek waar tijdens het reanimeren op gedrukt werd. Beademde kinderen hebben behoefte aan lucht en ruimte. Zij hebben de deur graag open en willen naar buiten. Geïntubeerde kinderen kunnen zich vaak moeilijk uiten: een direct gevolg van het buisje in hun keel dat de stembanden uit elkaar drukte waardoor zij slechts onhoorbaar konden huilen. Zij voelen zich niet gehoord, hebben last van luchtwegproblemen, ademen hoog en eten kan een dilemma zijn. De keel blijft een gevoelig gebied. 

Veel te vroeg geboren zijn gaat samen met het verblijf in een couveuse en meestal ook met een keizersnede. Een opeenstapeling van heftige ervaringen. Deze kinderen zijn vechtertjes. Ze móesten wel want zonder vechten en doorzetten hadden ze het destijds niet overleefd.

Snap je het?

Snap je nu hoeveel invloed conceptie, zwangerschap en geboorte hebben op een kind? Niemand heeft bewuste herinneringen aan zijn/haar eigen geboorte. Maar alle ervaringen die we hebben, worden in ons lichaam opgeslagen. Ervaringen laten sporen achter in ons brein en sturen ons gedrag.

Wat weet jij over je geboorte? Kun je het nog navragen bij je ouders? Niet om er een oordeel over te hebben: het is gegaan zoals het gegaan is. Als er medisch ingegrepen is, was daar een reden voor. Zonder medisch ingrijpen was het misschien niet goed afgelopen met jou of met je moeder? Wel is het handig om het na te vragen om beter te begrijpen waarom je reageert zoals je doet.

Tijd voor verandering?

Nu je weet waar je gedrag vandaan komt, kun je ervoor kiezen om het te veranderen. Want voor alles is een oplossing, ook voor gedragspatronen waar je last van hebt. Wil je van hinderlijke patronen af? En deze vervangen door nieuwe gedragspatronen die beter bij je passen zodat je rust in je hoofd en rust in je lijf krijgt? Maak dan een afspraak voor een gratis telefoongesprek om te kijken wat ik voor je kan betekenen zodat je je snel weer beter voelt.

Wil je alvast praktische tips voor rust en ontspanning? Download dan mijn gratis e-book  en voel je vandaag al beter. Je krijgt de nieuwe blogs automatisch in je mailbox.

Download mijn E-book

Loop je jezelf soms voorbij omdat je teveel ballen in de lucht houdt? En heb je behoefte aan rust?

Meld je dan nu aan voor regelmatige tips en adviezen per e-mail over rust, ontspanning en genieten. Je ontvangt dan direct mijn e-book met drie praktische tips om snel en eenvoudig rust in je hoofd en in je lijf te krijgen.

Je gegevens zijn uiteraard veilig bij mij en worden niet gebruikt voor andere doeleinden.