Hoe gedachten ons gedrag bepalen

Strijdlustig zitten ze tegenover elkaar: actieve houding, iets voorovergebogen en met de ellebogen op tafel. Ik voel de spanning die in de lucht hangt. Beiden zijn bereid om hun standpunt tot het uiterste te verdedigen. Ze zijn al een poos uit elkaar maar hun kinderen zijn nog erg jong dus moeten ze regelmatig met elkaar overleggen. Dat loopt, op z’n zachts gezegd, niet altijd soepel.

Smiley

Ze leest de app voor die hij gestuurd heeft en waar zij zich zo over opwindt. Wat denkt hij wel? Ze hebben afgesproken om zakelijk te communiceren en nu stuurt hij een smiley mee met zijn bericht! Zoekt hij weer toenadering? “Hij probeert mij te paaien,” zegt ze verontwaardigd. “Ik vraag dit niet voor mijzelf maar voor onze kinderen, zodat ze mee kunnen naar het familiefeest.” Ze is niet gediend van zijn informele communicatie!

Verontwaardigd

Nadat ze het gewraakte bericht voorgelezen heeft, laat ik het in de stilte die erop volgt, naklinken in mijn hoofd. Ik vind het een bericht met een vriendelijke toon. Bovendien is het een positief antwoord op haar verzoek om een bezoekdag te wisselen. Dus vraag ik haar: “wat maakt dat je hier verontwaardigd over bent?” Ik ben oprecht verbaasd. Hij ook.

Teleurgesteld

Hij is teleurgesteld als ze zegt dat hij zich niet aan de afspraak houdt om zakelijk te communiceren. “Zie je wel,” zegt hij verbolgen, “Ik kan het nooit goed doen, ze zoekt overal iets achter. Zakelijk communiceren kan op een vriendelijke manier en hoeft toch niet perse bot te zijn?” Hij kijkt vertwijfeld. Van haar mag de communicatie echter kil zijn. Zij probeert uit alle macht afstand te scheppen.

Gedachten bepalen gedrag

Ik leg uit dat gedachten bepalend zijn voor gedrag. Door een gebeurtenis ontstaan gedachten. Deze gedachten roepen gevoelens op en die gevoelens zorgen voor bepaald gedrag.

Gebeurtenis –> Gedachten –> Gevoelens –> Gedrag

 “Dus als jij dat appje leest (gebeurtenis),” zeg ik “denk jij: hij communiceert niet zakelijk, ik wil afstand (gedachten). Die gedachten veroorzaken gevoelens, in dit geval verontwaardiging (wat denkt hij wel, hij zoekt toenadering). Als reactie stuur jij een kille, afstandelijke app (gedrag). Gedrag dat hij niet begrijpt; zijn intentie was toch positief? Dit heeft tot gevolg dat hij zich afgewezen voelt en volgende keer onaardig reageert. Frustratie en miscommunicatie ontstaan als gedachten verstoord zijn,” licht ik toe.

Wat bedoel je?

Ik nodig haar uit om hem te vragen wat hij bedoelt met zijn appbericht. In eerste instantie lijkt het erop dat ze bot zal weigeren. Maar schoorvoetend vraagt ze hem hoe hij het appbericht bedoeld heeft. Hij heeft gelukkig de grootsheid om respectvol te antwoorden. Nu ze erin slaagt om haar gevoelens te ontdoen van het vooroordeel dat ze heeft, kan ze zien dat zijn intentie goed is en dat hij geen bijbedoelingen heeft met zijn appbericht.

Gedachten analyseren

Vervolgens analyseren we aan de hand van de vier stappen van 4G nog enkele irritatiepunten tussen hen. Door hen te helpen hun gedachten en gevoelens te analyseren, kunnen ze hun irrationele gedachten omzetten in reële gedachten en zo tot positief gedrag komen. Dat verbetert hun onderlinge communicatie enorm. Daar hebben niet alleen zij, maar ook hun kinderen profijt van.

Hoe communiceer jij?

Gaan jouw gedachten en gevoelens met je op de loop? Vul je in wat de ander bedoelt? Heb je behoefte aan hulp? Ik help je graag. Mail me op jolanda@jolandamocking.nl en boek een gratis kennismakingsgesprek.

Wil je alvast praktische tips voor rust en ontspanning? Download dan mijn gratis e-book en voel je vandaag al beter.

Download mijn E-book

Loop je jezelf soms voorbij omdat je teveel ballen in de lucht houdt? En heb je behoefte aan rust?

Meld je dan nu aan voor regelmatige tips en adviezen per e-mail over rust, ontspanning en genieten. Je ontvangt dan direct mijn e-book met drie praktische tips om snel en eenvoudig rust in je hoofd en in je lijf te krijgen.

Je gegevens zijn uiteraard veilig bij mij en worden niet gebruikt voor andere doeleinden.